Fana IL Fotball

Øvelsesbank

Øvelsesbank

Samtidig som sportsplanen gir konkrete føringer og retningslinjer er målet at den både skal gi tips og øke kunnskapen til trenere og ledere i klubben - spesielt ved å presentere utviklingsmål innenfor spillefilosofi, ferdigheter i laget og ferdigheter for spillere.

Sportsplanen beskriver således hva all barne- og ungdomsaktivitet skal stå for og lede til slik at trenere og ledere har en felles plattform å utgå fra når aktiviteten i Fana IL Fotball formes og dermed utgjør en rød tråd i klubben.

Per i dag tar den altså ikke for seg konkrete øvelser for de ulike nivåene. For direkte hjelp med øvelser som kan brukes på trening henvises det til treningsøkta.no samt materiell utarbeidet av klubbens sportslige ledere eller trenerveiledere.

>> Styringsdokumenter

>> Treningsøkta (Norges Fotballforbund)
>> Skadeforebygging (Senter for idrettsskadeforskning)

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift